• Carrer de Lluis Companys 1
  • 936594665
  • rocabeyera.ruiz@cofb.net
L’Equip

Ana
Ana
llicenciat en ciències biològiques
David
David
Tècnic en farmàcia
Margarita
Margarita
llicenciat en farmàcia
Laia
Laia
Graduada en farmàcia